AddTime:2023-03-29;Hits:15054

搭子什么意思?

搭子,是一种新型社交关系,浅于朋友,重于同事。

搭子什么梗?

搭子,是一种新型社交关系,浅于朋友,重于同事。

搭子,是对固定关系的一种修正,也是对固定关系的一个补充。“搭子”既填补了时间空白,而相互之间又没有责任,因而带来轻松。

搭子关系包括但不限于:口味一致的饭搭子,下班失联的话搭子,咖啡搭子喝奶茶搭子,午睡搭子,厕所搭子。